hello world!
Tarih: 26 Nisan 2024

Meme Tarama – Mamografi

Erken meme kanserlerinin yaklaşık %35-50’si mamografi ile yaklaşık %20’si palpasyonla saptanabildiği için, bir çok programda asemptomatik kadınların kitle takibinde fiziki Ya da mamografik muayene kullanılmaktadır.

Böyle programlar sıklıkla 50 yaşın üzerindeki her 1000 kadından 10’unda ve 50 yaşın altındaki her 1000 kadından yaklaşık iki tanesinde kanser saptanmasına yarar. Cerrahi sırasında aksiller lenf nodu tutulumunun bu kadınların yaklaşık %80’inde negatif olduğu saptanır. Oysa günlük muayene sırasında hastaların sadece %45’inde aksiller lenf nodu saptanamaz. Aksiller nodlar tutulmadan önce meme kanserini araştırmak yaşam şansını oldukça arttırır. Kadınların yaklaşık %85’i en az 5 yıl yaşayacaktır. Yoğun meme dokusunda mamografinin duyarlılığının az olması 40-50 yaşındaki kadınlarda taramada kıymetini tartışılır hale getirmektedir.

Şubat 1993 tarihinde, Ulusal Kanser Enstitüsü meme kanserlerinin taranması konusunda Uluslararası bir workshop düzenledi. Bu workshop’un amacı halen kullanılmakta olan tarama çalışmalarını gözden geçirmekti. Katılanlar sadece randomize çalışmaları tartıştılar ve çeşitli yaş gruplarında meme kanseri tarama programlarının yeterliliği ile ilgili klinik verileri incelediler. Belirlenen sekiz randomize çalışmadan sadece sağlık güvenlik planı projesinin 40-49 yaşı arasındaki kadınların takibinde yararlı olduğu gösterilmiştir. Bu yarar çalışmayı izleyen 10-18 yıl içerisinde görüldü. Meme kanserinden ölümlerin %25 oranında azaldığı gösterilmiştir. Çeşitli İsveç çalışmalarında 12 yıllık takip sonrası , bu yaş grubundan kadınlarda meme kanseri mortalitesinin %13 oranında azaldığı gösterilmiştir. Ancak bu azalma istatistiki olarak anlamlı değildi. Beş randomize çalışmanın mete analizinde meme kanseri oranı 40-49 yaş arası kadınlarda taramadan bağımsızdı. 50-69 yaş grubunda taramanın yararlı etkisi bütün klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Örneklemin küçüklüğü nedeni ile 70 yaşın üzerindeki kadınlarda taramanın yeterliliği ile ilgili bir sonuca varılamadı.

Ulusal Kanser Enstitüsü, Amerikan Kanser Derneği ve Amerikan Radyoloji Kolejine göre yıllık fizik muayene ve mamografi 50 yaş üzerindeki kadınlarda yapılmalıdır. 50 yaş altındaki kadınlarda tarama çalışmaları ile ilgili bir görüşbirliği yoktur.

Amerikan Radyoloji Koleji, Amerikan Kanser Derneği ve Amerikan Kadın Doğumcular Koleji 40 yaşından itibaren mamografik tarama önermeğe devam etmektedir. 50 yaşına kadar her 1-2 yılda bir, sonra ise bu taramanın her yıl yapılması gerekmektedir. Bu tavsiye uygun ama çok pahalı olabilir.

40-50 yaş grubundaki kadınlarda mamografinin değeri insidansın düşük olduğu hastalar arasında yararlı etkisini göstermedeki güçlük yüzünden tartışmalı kalmaktadır.

Öteyandan mamografi bu hastalara zararlı olduğu için rutin tarama yöntemlerine özellikle daha yüksek risk altında olanlarda uygulanmalıdır. 70 yaş üzerindeki kadınların taranmasında birlikte bulunan hastalıkları ve hayati değeri göz önüne alındıktan sonra uygulanmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Randevu Alın
İletişim sayfamızdan hızlıca randevu alabilirsiniz.
Randevu Al
Çınarlı Caddesi, Yeşilbahçe  Mahallesi 1476 Sk. Derin Apt. Kat:1 Daire:1 Antalya