WELCOME TO

Our Blog

Genital Uçuk

Genital Uçuk (Herpes) Nedir? Genital herpes, herpes simpleks virüsünün (HSV) neden olduğu cinsel yolla bulaşan yaygın bir enfeksiyondur. Cinsel temas, virüsün yayıldığı birincil yoldur. İlk enfeksiyondan sonra virüs vücudunuzda kalır ve yılda birkaç kez tekrar aktif hale gelebilir. Genital herpes, genital bölgede ağrı, kaşıntı ve yaralara neden olabilir. Her zaman genital herpes belirtileri veya semptomları […]

Read More

Kadın Cinsel İşlev Bozukluğu

Kadını rahatsız eden ve eşi ile ilişkisinin bozan cinsel cevap, arzu, orgazm veya ağrı ile devam eden kalıcı, tekrarlayan sorunlar tıbbi olarak cinsel işlev bozukluğu olarak bilinir. Pek çok kadın bir noktada cinsel işlevle ilgili sorunlar yaşamaktadır ve bazıları yaşamları boyunca zorluk çekmektedir. Kadın cinsel işlev bozukluğu yaşamın herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir. Sadece belirli […]

Read More

Galaktore

Galaktore normal süt üretimi ile ilgili olmayan sütlü bir meme başı akıntısıdır. Galaktore kendisi bir hastalık değildir, ancak altta yatan bir sorunun işareti olabilir. Genellikle kadınlarda karşılaştığımız galaktore erkeklerde ve hatta bebeklerde olabilir. Aşırı meme stimülasyonu, ilaç yan etkileri veya hipofiz bezinin bozukluklarının tümü galaktore nedeni olabilir. Genellikle galaktore, süt üretimini uyaran hormon olan prolaktin […]

Read More

Meme Kanserleri

Meme Başı Akıntısı Meme Başı Akıntısı: Sıklığı artmasına rağmen aşağıdakiler emzirmeyen kadınlarda meme başı akıntısına yol açan durumlardır: Karsinom, intraduktal papillom ve duktal ektazinin neden olduğu fibrokistik değişiklikler. Sekresyonun önemli özellikleri ile öykü ve fizik muayene ile irdelenen diğer faktörler aşağıdaki gibidir: 1. Akıntının niteliği (Seröz, kanlı veya sütlü) 2. Kitle ile ilgisi 3. Tek […]

Read More

Endometriozis

Endometriozis Kimlerde Görülür Endometriozis Kimlerde Görülür daha çok üreme çağındaki kadınlarda bulunur. Fakat adolesanlarda ve hormonal replasmanı alan postmenopozal kadınlarda da rapor edilmiştir. Tüm etnik ve sosyal gruplardaki kadınlarda bulunur. Pelvik ağrı ve infertilitesi olan kadınlarda, yüksek endometriozis prevalansı (en düşük %20, en yüksek %90) olarak rapor edilmiştir. Tubal ligasyonu olan asemptomatik kadınlarda (fertilitesi kanıtlanmış), […]

Read More

Meme Tarama – Mamografi

Erken meme kanserlerinin yaklaşık %35-50’si mamografi ile yaklaşık %20’si palpasyonla saptanabildiği için, bir çok programda asemptomatik kadınların kitle takibinde fiziki Ya da mamografik muayene kullanılmaktadır. Böyle programlar sıklıkla 50 yaşın üzerindeki her 1000 kadından 10’unda ve 50 yaşın altındaki her 1000 kadından yaklaşık iki tanesinde kanser saptanmasına yarar. Cerrahi sırasında aksiller lenf nodu tutulumunun bu kadınların yaklaşık %80’inde negatif olduğu saptanır. Oysa günlük muayene […]

Read More

Manyetik Rezonans Görüntüleme

MR meme görüntülenmesinde artan bir popülarite kazanmaktadır. Pekçok iyi huylu lezyondan yapılan biyopsilere göre yüksek oranda duyarlı fakat spesifik değildir. Gadolinyum şelatla görüntü oluşturmakla çeşitli derecelerde güvenilir olacak şekilde iyi huylu ve habis tümörler ayrılabilir. Meme MR‘ının pekçok rolü vardır. Bu kadar sık kullanılan bu yöntem çok pahalı olmasına rağmen radyasyona maruz kalma riski olmaması sağlıklı kadınlarda meme kitlelerinin […]

Read More

Meme Absesi

Eğer hasta emzirmiyorsa memede infeksiyon nadirdir. Laktasyon sırasında sıklıkla memede kızarıklık, hassasiyet ve endürasyon gelişir. Memede en sık görülen mikroorganizma Staphylococcus aureus’tur. Erken devrede 7-10 gün süre ile günde dört kez 250 mg dicloxacillin veya oxacillin gibi bir antibiyotiğin uygulanması ile o memede bakım sürdürülürken infeksiyon sıklıkla durdurulur. Lezyon infeksiyona ait lokal veya sistemik bulguları olan lokalize kitleye dönüşür ise abse […]

Read More

Yağ nekrozu

Yağ nekrozu nadir fakat klinik olarak önemlidir. Çünkü karsinomdan ayırımı güç olan deride ve meme başında retraksiyona yol açan bir kitledir. Hemen hemen hastaların ancak yarısında memeye travma öyküsü varsada travma esas sebep olarak öne sürülebilir. Ekimoz bazen tümör yakınlarında görülür. Hassasiyet olabilir veya olamaz. Tedavi olmaz ise yağ nekrozuna ait kitle yavaş yavaş kaybolur. Kural olarak en güvenli yol kanser ihtimalini ekarte etmek için iğne veya […]

Read More

Doğum Kontrol Yöntemleri

Çiftlerin ve bireylerin istedikleri sayıda, istedikleri zamanda ve sağlıklı aralıklarla, bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olmaya karar vermeleri ve bu amaçla bilgi, eğitim ve araçlara sahip olmaları için izlenen yol ve yöntemler Aile Planlaması olarak adlandırılır. Aile planlaması uygulamalarının amacı çocuk sayısını kısıtlamak değil, aynı zamanda çocuğu olmayan ailelere çocuk sahibi olmaları için yardımcı olmaktır. AİLE […]

Read More
1 2 3 5
Randevu Alın
İletişim sayfamızdan hızlıca randevu alabilirsiniz.
Randevu Al
Çınarlı Caddesi, Yeşilbahçe  Mahallesi 1476 Sk. Derin Apt. Kat:1 Daire:1 Antalya